Bolagsstyrning

Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2024

Nästa årsstämma kommer att äga rum i Stockholm den 7 maj 2024. Mer information kommer att publiceras på denna webbsida innan evenemanget.

Valberedningen

I samråd med de största ägarna etablerade styrelsens ordförande i Enea AB en valberedning inför årsstämman 2024. Se information publicerad i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal, 26 oktober 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Per Lindberg (eget mandat), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Anna Magnusson (Första AP-fonden), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Kjell Duveblad (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför nästa årsstämma.

För förslag till valberedningen, skicka ett e-mail till [email protected]

Ärenden till årsstämman

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran skall ställas till styrelsen, men skickas till Enea AB, att. Anders Lidbeck, Box 1033, 164 21 Kista.

Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman.

Tidigare årsstämmor

2019

Eneas årsstämma 2019 ägde rum måndagen den 6 maj kl. 16:30 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

2018

Eneas årsstämma för 2018 ägde rum tisdagen den 8 maj 2018, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm.

2017

Eneas årsstämma för 2017 ägde rum tisdagen den 9 maj 2017, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal “Empire State Building”).

2016E

Eneas extra bolagsstämma för 2016 ägde rum onsdagen den 7 december 2016, kl 16.30 på Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista, Stockholm.

2015

Eneas årsstämma för 2015 ägde rum den 7 maj i Kista i Stockholm kl. 16.30 i Kista Science Tower (lokal “Sears Towers”), Färögatan 33 i Kista, Stockholm.

2014

Eneas årsstämma för 2014 ägde rum kl 16.30 torsdagen den 24 april 2014 på Eneas huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista i Stockholm.

2013

Eneas årsstämma för 2013 ägde rum den 10 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista (lokal “Sears Towers”).

2012

Eneas årsstämma 2012 ägde rum den 11 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Har du några frågor? Kontakta oss!