Aktien

Utdelning

Utdelningspolicy

Eneas långsiktiga utdelningspolicy är att minst 30 procent av vinsten efter skatt ska överföras till aktieägarna. Hänsyn ska dock tas till finansiell ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Givet de förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter som Eneas styrelse ser för de kommande åren föreslås ingen utdelning för 2022.

Utdelningsprogram

2017

Efter beslut på årsstämman den 9 maj 2017 delades varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löstes automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 17 maj 2017.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 19 maj och 2 juni 2017.
 • Inlösenlikvid utbetalades den 12 juni 2017.

 

Dokument

2016

Inlösenprogram 2016

Efter beslut på årsstämman den 10 maj 2016 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 4,20 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 18 maj 2016.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 20 maj och 2 juni 2016.
 • Inlösenlikvid beräknas utbetalas den 10 juni 2016.

Dokument

2015

Inlösenprogram 2015

Efter beslut på årsstämman den 7 maj 2015 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,60 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid beräknas utbetalas den 9 juni 2015.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 18 maj 2015.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 20 maj och 2 juni 2015.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Dokument

2014

Efter beslut på årsstämman den 24 april 2014 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid utbetalas den 30 maj 2014.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 6 maj 2014.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 8 maj och 21 maj 2014.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Dokument

2013

Inlösenprogram 2013

Efter beslut på årsstämman den 10 april 2013 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid utbetalas den 25 juli 2013.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 2 juli 2013.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 4 juli och 17 juli 2013.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Dokument

2012

Inlösenprogram 2012

Efter beslut på årsstämman den 11 april 2012 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 8,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 16 maj 2012.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 20 april 2012.
 • Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 24 april–8 maj 2012.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Beslut från Skatteverket angående deklaration av inklösenprogrammet

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Enea AB bör 83 procent hänföras till kvarvarande aktie och 17 procent till inlösenaktien.

Dokument

2011

Efter beslut på årsstämman den 7 april 2011 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 5,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 13 maj 2011.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 18 april 2011.
 • Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 20 april–5 maj 2011.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Beslut från Skatteverket angående deklaration av inklösenprogrammet

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Enea AB AB bör 91,1 procent hänföras till kvarvarande aktie och 8,9 procent till inlösenaktierna.

Dokument

Kapitalstruktur

I ett företag av Eneas karaktär, där utveckling och försäljning av programvara utgör en väsentlig del av verksamheten, är bibehållen stark finansiell ställning av stor vikt. För att Enea ska kunna fortsätta att utvecklas också genom förvärv kan företaget över tid komma att vara nettobelånat. Styrelsen följer fortlöpande företagets långsiktiga finansieringsbehov.

Typ av överföring

År

Belopp (SEK)

Inlösenprogram

2016

4.20

Inlösenprogram

2015

3.60

Inlösenprogram

2014

3.00

Inlösenprogram

2013

3.00

Inlösenprogram

2012

8.00

Inlösenprogram

2011

5.00

Utdelning

2010

1.50