Investerare

Aktien

Enea är börsnoterat på Nasdaq Stockholms lista för mid cap-bolag.

Det finns totalt 21 615 231 utestående stamaktier och 243 000 C-aktier.

 

Aktie Data

Ticker: ENEA

ISIN: SE00 0969 7220

Sektor: IT, IT Consulting and other services

Valuta: SEK

Börspost: 1

Börsnoterat sedan: 19 december 1989

Har du några frågor? Kontakta oss!