Pressmeddelande

Kundkontrakt inom 5G Cloud Network Data Layer riskerar att avslutas

Enea meddelar idag att det fleråriga kontrakt för 5G Cloud Network Data Layer som tecknades med en ledande europeisk teleoperatör i juni 2020 kan komma att avslutas av kunden, innan slutlig leverans från Enea har skett. Huvuddelen av kontraktet består av programvarulicenser, vilka har intäktsförts i samband med att leveranser utförts och projektmål uppnåtts.

Kontraktet som vid ingången av avtalet värderades upp till 24 MEUR har hittills genererat intäkter motsvarande 14.5 MEUR.

Enea kommer under första kvartalet att göra reservationer för redovisade men ännu ej erhållna intäkter hänförliga till 2021 och 2022 uppgående till 4 MEUR.

Styrelsen kommer under det andra kvartalet se över eventuellt behov av nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar.

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com