Aktien

Analytiker

Finansiella analytiker

Notera att åsikter, uppskattningar och framtidsutsikter om Enea är analytikernas egna och inte Eneas.

 

Företag Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granath
DNB Markets Frank Maaø
Redeye Jesper Henrikson
SEB Johanna Ahlqvist