Aktien

Aktieägare

Tio största aktieägare, ägargrupperat (31 december 2022)

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägare

Enea A

Enea C

Kapital

Röster

Per Lindberg

7 376 668

34,13%

34,13%

Första AP-fonden

1 589 428

7,27%

7,35%

Handelsbanken Fonder

1 475 020

6,75%

6,82%

C WorldWide Asset Management

1 059 146

4,85%

4,89%

Swedbank Robur Fonder

700 000

3,20%

3,23%

Fondita Fund Management

605 312

2,77%

2,80%

Canaccord Genuity Wealth Management

587 367

2,69%

2,71%

Aktia Asset Management

395 000

1,81%

1,83%

Skandia Fonder

319 632

1,46%

1,48%

Enea AB

12 952

243 000

1,17%

0,17%

Har du några frågor? Kontakta oss!