Bolagsstyrning

Personer i ledande ställning (PDMR)

Enligt artikel 19 i EU:s förordning nr 596/2014 är personer i ledande ställning (PDMR) i Enea och deras närstående skyldiga att underrätta Enea och Finansinspektionen (FI) utan dröjsmål och senast inom tre (3) arbetsdagar om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning av aktier eller skuldinstrument som emitterats av Enea eller derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dem när ett samlat transaktionsbelopp om 5 000 euro uppnåtts under kalenderåret.

Eneas PDMRer är koncernledningen och styrelsen inklusive deras närstående. För mer information angående PDMRer, vänligen besök Finansinspektionens webbsida om insynshandel och registret för insynshandel på Finansinspektionens webbplats.