Bolagsstyrning

Styrelse

Kjell Duveblad

Styrelseordförande

Anders Lidbeck

Styrelseledamot

Mats Lindoff

Styrelseledamot

Åsa Schwarz

Styrelseledamot

Charlotta Sund

Styrelseledamot

Jenny Andersson

Arbetstagarrepresentant