Aktien

Återköp

Styrelsen för Enea AB kan från tid till annan besluta om återköp av maximalt 10 procent av utgivna aktier inom ramen för det mandat som erhållits på årsstämman. Sådana återköp sker i omgångar och är beroende av marknadsvillkor samt gällande regler vid varje given tidpunkt.

För aktuellt innehav av egna aktier, se senaste delårsrapport nedan.

Har du några frågor? Kontakta oss!