Bolagsstyrning

Revisorer

Vid årsstämman 2022 utsågs auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023.

PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

PricewaterhouseCoopers

Torsgatan 21
SE-113 97 Stockholm
Sweden

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS (Organisationen för revisions- och redovisnings-branschen) +46 8 555 330 00