Pressmeddelande

Enea tecknar operativsystemskontrakt värt 6.6 MEUR

Enea har tecknat ett avtal om licenser och fortsatta support- och underhållstjänster för operativsystemet OSE med en av företagets nyckelkunder. Kontraktet omfattar eviga programvarulicenser samt förlängda support- och underhållstjänster under minst tre år. Licensintäkter på 4,8 MEUR intäktsförs under första kvartalet 2023. Tjänsteintäkter motsvarande 1,8 MEUR kommer att redovisas under en treårsperiod. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 6,6 MEUR.

Kontraktet ersätter ett tidigare avtal med en minskande årlig avgift som inkluderande nyttjanderätter och tillhörande tjänster. Det tidigare avtalet löpte ut i december förra året och genererade kvartalsvisa intäkter på cirka 0,7 MEUR under 2022.

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com