Pressmeddelande

Enea signerar ett tjänsteavtal värt 9,2 MSEK (1,3 MUSD) med ett amerikanskt företag inom flyg- och försvarsindustrin

Enea och ett ledande amerikanskt företag inom flyg- och försvarsindustrin har signerat ett nytt tjänsteavtal värt 9,2 MSEK (1,3 MUSD) under en 5 månaders period.

Kunden, som är världsledande inom flygelektronik, har valt Enea som leverantör tack vare Eneas skicklighet inom detta område.

Eneas nordamerikanska tjänsteverksamhet, som är baserade i Arizona, har utvecklat starka relationer och dessa har underlättat för att kunna leverera detta betydelsefulla projekt. Enea har tidigare levererat fullständiga tjänstelösningar till kunden som inkluderar teknisk expertis, flexibla modeller och har även visat styrka för program management som sker på plats hos kunden. Eneas nordamerikanska team har för detta avtal tagit fullt ansvar för program management och leverans av ett avancerat visningsprogram för flygelektronik, inklusive de krav, den design och den utveckling som krävs för programvaran samt validering av komponenterna.

“Flyg- och försvarsindustrin är ett viktigt segment för vår globala tjänsteverksamhet och vi börjar att se en viss ökning i de projekt som är finansierade av den amerikanska statsbudgeten”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Detta kontrakt visar på denna kunds fortsatta förtroende för Enea och vår expertis inom design, utveckling, integration, test och underhåll av programvara och system för flygindustrin. Det är mycket glädjande.”

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 16 september 2014, kl 08:00.


För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Tfn: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och databaser, samt konsulttjänster. Enea är en respekterad spelare i ett ekosystem kring inbyggd mjukvara och har sedan mer än fyra decennier levererat värde och hjälpt världsledande kunder att nå framgång. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.