Pressmeddelande

Enea förvärvar franska mjukvaruföretaget Netbricks

Det andra förvärvet på kort tid breddar Eneas produktportfölj och ger nya kunder inom telekomindustrin

STOCKHOLM, 22 april, 2008 – Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, förvärvar det franska mjukvaruföretaget Netbricks SAS, en ledande utvecklare och leverantör av s k protokoll för nätverksprodukter till telekommarknaden.  

Förvärvet av Netbricks stärker och breddar Eneas produktportfölj med nätverksprotokoll. Netbricks och Enea är branschkollegor; båda företag levererar mjukvara till internationella telekomföretag. Bland Netbricks kunder finns Alcatel-Lucent, Thales och Thomson.  

Netbricks omsättning för 2007 uppgick till EUR 2,5 miljoner (drygt SEK 23 miljoner) och lönsamheten är god. Av försäljningen svarar Europa för 60 procent och utomeuropeiska kunder för 40 procent. Netbricks har 17 anställda och kontor i Frankrike och Israel. 

"Netbricks är ett välskött och lönsamt bolag med god tillväxt – en telekomjuvel", säger Johan Wall, vd och koncernchef, Enea. "Netbricks produkter breddar Eneas erbjudande. Samtidigt höjer vi värdet på vår produktportfölj genom att kunna leverera mer kompletta lösningar till kunderna." 

"Netbricks protokoll kommer att integreras med Eneas produkter", säger Didier Raffenoux, vd och grundare av Netbricks. "Via Netbricks telekomkunder ökar Eneas marknadsnärvaro och försäljning i Europa och Israel, där Netbricks har en stark ställning. Vi ser också att intresset för Netbricks produkter kommer att öka i USA och Norden där Enea är starka."  

Enea erlägger EUR 3 miljoner (drygt SEK 28 miljoner) kontant för hela bolaget samt en tilläggsköpeskilling baserad på Netbricks utveckling kommande tre år. Säljare är grundarna. Tillträde till bolaget skedde den 21 april.  

Detta är det andra förvärvet på kort tid för Enea. I går tillkännagavs förvärvet av det rumänska konsultföretaget IP Devel, som kommer att stärka Eneas europeiska konsultverksamhet. 

"Netbricks och IP Devel är starka inom utveckling av infrastruktur och mobillösningar för den internationella telekommarknaden. Enea har med förvärven på kort tid breddat produktportföljen, utvidgat distributionsnätet och stärkt konsultteamet", säger Johan Wall.  

Enea publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2008 i morgon onsdag den 23 april 2008. I samband med den medie- och analytikerträff som anordnas på Operaterassen, klockan 10.30, kommer förvärven av IP Devel och Netbricks att presenteras. För deltagande vänligen ring: 08- 411 43 80 eller följ presentationen via webcast (länken finns på www.enea.com eller www.financialhearings.com). 

Om Netbricks
Netbricks är en ledande leverantör av mjukvara för telekomindustrin. Företaget grundades 1989. Netbricks produktportfölj är särskilt stark inom nätverksprotokoll. Samtliga produkter är baserade på publika standarder, och kan användas som byggblock oberoende av operativsystem och CPU. Netbricks har två kontor i Frankrike och ett i Israel. Av försäljningen svarar Frankrike för 30 procent, övriga Europa 30 procent och resten av världen 40 procent. Mer information om Netbricks finns på www.netbricks.com.