Pressmeddelande

Enea förnyar tvåårigt ramavtal med en ledande kund inom mobile broadband värt 140 MSEK

Enea har förnyat ett ramavtal som täcker en större del av Eneas produktportfolio och inkluderar utvecklings- och produktionsrättigheter för OSE och OSEck. Avtalet kan även under avtalsperioden omfattas av nya produkter som Enea tar fram samt öppen källkod.

Avtalsförnyelsen inkluderar även utökade produktionslicenser för mjukvara i LTE-system, samt licenser för en ny exekverings-miljö (en delkomponent i Eneas OSE Compatibility Platform, OCP) – en lösning som kommer göra det möjligt att köra och accelerera befintliga applikationer i en Linux-baserad miljö.

”Jag är stolt över denna affär. Det är en tvåårig förlängning av en redan framgångsrik och viktig relation. Och att få se några av våra nya och innovativa produkter som en del av detta avtal är glädjande”, sa Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea. ”Våra operativsystem har varit framgångsrika inom telekomindustrin under en längre tid och finns i majoriteten av världens 3G och växer snabbt i LTE basstationerna. För att ligga i framkant för nästa generations virtualiserade nätverk är fortsatt produktinnovation viktigt för både oss och våra kunder.”

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 28 april, 2015 kl. 13:45.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.