Pressmeddelande

Enea tecknar kontrakt för trafikhantering värt 1,3 MUSD

Stockholm, Sverige, 1 juli 2020
 

Enea har tecknat ett femårskontrakt avseende installation av en trafikhanteringsplattform och tillhörande programvarumoduler för acceleration och optimering med en lokal teleoperatör i Egypten. Kontraktsvärdet är 1,3 MUSD.

Kontraktet omfattar ett initialt antal programvarulicenser samt tillhörande tjänster, såsom integration, support och underhåll. Programvarulicenser och integrationstjänster intäktsförs under installationsprojektet som är planerat till Q3 2020-Q1 2021. Kunden har möjlighet att köpa ytterligare licenser för att täcka utökad nätverkstrafik. Support och underhåll kommer att intäktsföras under hela kontraktsperioden.

Enea är marknadsledande inom trafikhantering och hjälper mobiloperatörer över hela världen att öka nätens kostnadseffektivitet och förbättra nätprestanda. Enea Openwave är en trafikhanteringslösning som reducerar trafiklasten i radioaccessnäten (RAN) och optimerar slutkundernas användarupplevelse.

”Trafikhantering hjälper kunder att hantera ökningen av trafik och förbättra slutanvändarupplevelsen. Det nya kontraktet bekräftar vår ledande marknadsposition”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.”

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-01 klockan 21:00.

 

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 8 507 140 00

 

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com