Pressmeddelande

Enea tecknar flerårigt 5G-kontrakt värt 15-20 MUSD

Stockholm, Sverige, 7 april 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har tecknat ett femårskontrakt för ”5G Cloud Network Data Layer” med en stor nordamerikansk teleoperatör. Kontraktet innehåller programvarulicenser samt tillhörande tjänster för integration, support och underhåll. Intäkter förväntas växa med början nästa år, i takt med att fler abonnemang hanteras av kärnnätet för 5G (5G Core). Med nuvarande antagande om abonnenttillväxt, kommer kontraktet att generera intäkter på i genomsnitt 3-4 MUSD per 12-månadersperiod under kontraktstiden.

Enea är marknadsledare inom molnbaserad datahantering för mobila kärnnät, med en produktportfölj av molnanpassad programvara för 4G och 5G. ”5G Cloud Network Data Layer” spelar en viktig roll i 5G Core. Denna nya standard är baserad på molnarkitektur vilket möjliggör för operatörer att ersätta leverantörsspecifika lösningar i dagens nätverk med nya effektiva molnbaserade tjänster.

”Det nya kontraktet bekräftar vår ledande position på den nya marknaden för 5G Network Data Layer. Det ger oss viktiga intäkter under kommande år, i takt med att antalet 5G-abonnenter växer”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.

Denna information är Enea AB (Nasdaq Stockholm: ENEA) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12:45 den 7 april, 2020.

För mer information kontakta:
Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 8 507 140 00

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.