Pressmeddelande

Enea slutför förvärvet av global programvaruverksamhet

Stockholm, Sverige, 1 mars 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea AB (publ) (“Enea”) meddelade den 20 december 2018 att Enea lagt ett bud på att förvärva en affärsenhet från Atos Convergence Creators med ledande positioner inom policyhantering, autentisering och hantering av abonnentinformation. I anslutning till förvärvet licensierade även Enea viss teknologi från Atos.

Förvärvet är nu slutfört. Som tidigare kommunicerats uppgår den sammanlagda köpeskillingen till cirka 18 MEUR och finansieras genom kassa och banklån. 10 MEUR betalades i december 2018 och resterande köpeskilling, med avdrag för övertagna skulder, erläggs senast 1 december 2019.

Den förvärvade affärsenheten har huvudkontor i Österrike, samt försäljnings- och utvecklings-kontor i Tyskland, Kroatien och USA, och beräknas generera intäkter om cirka 12 MEUR under helåret 2019. Verksamheten kommer att konsolideras i Eneas räkenskaper från och med mars 2019. Således bedömer ENEA att förvärvet kommer att bidra med cirka 10 MEUR i nya intäkter för helåret 2019. Den förvärvade verksamheten väntas också vara lönsam och påverka vinst per aktie positivt redan 2019.

Genom förvärvet så utökar Enea produktportföljen med nya moln-anpassade produkter för femte generationen mobila nätverk, inklusive UDM (Unified Data Management), UDR (User Data Repository), AUSF (Authentication Server Function), och PCF (Policy Control Function). Förvärvet bidrar också med produkter och existerande kundkontrakt med fokus på PCRF (Policy and Charging Rules Function) och AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) för fjärde generationens  mobila nätverk.

Dessutom stärker förvärvet Eneas position inom datahantering för femte generationens mobil-nätverk, ett nyckelområde för bolaget. Enea är sedan tidigare en ledande aktör inom ”Subscriber Data Management” med produkten Stratum Cloud Data Manager – en NFV-anpassad 5G telekom moln-databas. Det nya förvärvet adderar ytterligare produkter och nyckelkompetens inom denna domän, och bidrar med ett flertal olika applikationer som bygger på dessa databas-lösningar för mobilnätet.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-03-01 kl. 13.00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Renée Johnson, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.