Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2007

Ytterligare order på middleware

Stockholm 25 april, 2007 – Enea publicerar idag delårsrapporten för första kvartalet 2007.

- Nettoomsättningen ökade med 8,3 procent till 202,9 (187,3) mkr. Valutajusterad var ökningen 11,2 procent.
- Mjukvaruintäkterna ökade med sammanlagt 18,9 procent till 76,7 (64,5) mkr.
- Två nya order tecknades i Nordamerika på middleware till ett sammanlagt värde av cirka 8 mkr.
- Rörelseresultatet ökade med 11,8 procent till 18,0 (16,1) mkr, valutajusterad var ökningen 14,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 (8,6) procent.
- Resultat efter skatt uppgick till 13,9 (11,5) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,03) kr.
- Förvärv av bolag med spetskompetens inom Linux.

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.