Pressmeddelande

Valberedning inför Enea ABs årsstämma 2015

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2015. Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2016.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected]

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Skarin, styrelseordförande
Telefon: +46 8 5071 40 00

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 40 05
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och databaser, samt konsulttjänster. Enea är en respekterad spelare i ett ekosystem kring inbyggd mjukvara och har sedan mer än fyra decennier levererat värde och hjälpt världsledande kunder att nå framgång. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.