Pressmeddelande

FLAGGNINGSMEDDELANDE FRÅN PER LINDBERG KLARGÖR VISSA ÄGARFÖRHÅLLANDEN I ENEA

Av hittills tillgänglig information har det inte framgått vem som stått bakom vissa större aktieinnehav i Enea. Ett flaggningsmeddelande från aktieägaren Per Lindberg har nu skapat större klarhet.

Enligt en flaggningsanmälan som Per Lindberg gett in till Finansinspektionen och som Enea fått del av motsvarar Per Lindbergs position i Enea 37,5 procent av aktierna och 4,7 procent av rösterna i Enea. Positionen inkluderar innehav via kapitalförsäkringar där Per Lindberg inte förfogar över rösträtten.

Av flaggningen framgår vidare att Per Lindbergs röstandel i Enea sjunkit till under 5 procent till följd av Eneas nyligen offentliggjorda riktade nyemission.


Kontakt

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Tel: +46 8 507 140 00 
E-post: [email protected]


Om Enea  

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.