Pressmeddelande

Enea utökar och förstärker sin strategi med förbättrat erbjudande för Linux

Enea har nyligen förstärkt och förbättrat sitt erbjudande för Linux för att bättre stödja kunder som bygger och driftsätter multicoresystem. De två första aktiviteterna inkluderar en allians med det ledande oberoende Linuxföretaget Timesys samt medlemskap i Linux Foundation.

Strategiskt avtal med Timesys

Enea har inlett ett strategiskt samarbete med Timesys genom vilket Enea inte bara kommer att sälja utvecklingsmiljön LinuxLink utan även använda denna teknologi för att skapa tekniska plattformar som kombinerar Linux med Eneas egna produkter. På så sätt kan Enea ge stöd åt det allt vanligare kundscenariot att ett realtidsoperativsystem som t.ex. Enea OSE och Linux används på samma multicoreprocessor.

Medlem i Linux Foundation

Som medlem i Linux Foundation kommer Enea att kunna bidra med förbättringar i kodbasen för Linux, speciellt inom områden som telekom och inbyggda system där Enea har mer än 40 års erfarenhet. Dessutom kommer Enea att kunna påverka Linux framtida utveckling på ett bättre sätt genom medverkan i tekniska projekt, arbetsgrupper och andra forum inom organisationen.

Framtiden

Eneas erbjudande av programvara och tjänster är nu än mer tilltalande för kunder som önskar investera i Linux från en väletablerad, global och oberoende leverantör. Men Enea har nu även byggstenarna till en hel systemlösning som omfattar Linux, realtidsoperativsystem och andra hårdvarunära miljöer och kommer leverera integrerade plattformslösningar för att hjälpa kunder att minska komplexiteten vid övergång till multicoreprocessorer.  Enea kommer dessutom att fortsätta arbeta nära sina ledande hårdvarupartners för att leverera förbättrad användarvänlighet och kortare ledtider.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer.  För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.