Pressmeddelande

Enea tecknar OSE- och Linux-avtal värt 3M USD

Enea har tecknat ett avtal med en global tillverkare av telekomutrustning med ett ordervärde om 3M USD fördelat över en fyraårsperiod. Enea kommer leverera operativsystemen Enea OSE och Enea Linux, tillsammans med en kompatibilitetslösning, OSE Compatibility Platform, som gör det möjligt att exekvera OSE-kod i Linuxmiljö. Avtalet gäller mjukvara för både ARM- och PowerPC-baserade processorer.

Kunden tillverkar utrustning för optiska växlar och har en betydande kodbas sedan flera år i applikationer baserade på Enea OSE. När de nu introducerar Linux i sina system blir den nya kompatibilitetslösningen från Enea den överbryggande mekanismen som möjliggör en återanvändning av gjorda mjukvaruinvesteringar.

"Vi är glada över att kunna fördjupa vår affärsrelation med denna nyckelkund", sade Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. "De är pionjärer i användandet av vår kompatibilitetslösning, vilket ger dem och andra industriledare förmågan att enkelt introducera Linux i sina system, med bibehållna investeringar i befintlig OSE-kod".

OSE Compatibility Platform tillhandahåller utvalda Enea OSE-koncept och -gränssnitt i Linuxmiljön och möjliggör för existerande och nya applikationer att använda programmeringsgränssnitten för både Enea OSE och Linux på samma gång.