Pressmeddelande

Testlab för OPNFV Colorado-mjukvara samt kommersiella NFV-tjänster från Enea

Pharoslabbet i Eneas regi accelererar utveckling, testning och lansering av virtualiserade nätverksfunktioner

Enea, en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster för det uppkopplade samhället, meddelade idag att det OPNFV-specificerade Pharoslabbet i Eneas regi nu är öppet för testning och validering av OPNFV-mjukvaran ”Colorado”. Som en utökning av OPNFV-specifik verksamhet i labbet, erbjuder Enea även kommersiella, paketerade utvecklings- och testtjänster på dedikerad NFV-infrastruktur.

OPNFV är ett projekt under Linux Foundation som tar fram öppen källkod för en integrerad referensplattform för virtualiserade nätverk (Network Function Virtualization eller NFV). Målsättningen är att standardisera den flexibilitet, automatisering och skalbarhet som framtidens nätverk kräver. ”Colorado” är den tredje i raden av OPNFV-mjukvaruversioner, som nått den mognadsgrad som krävs för skarpa tillämpningar.

”Pharos” har betecknats som en av OPNFVs framgångsfaktorer. Det är i grunden ett OPNFV-drivet projekt med målsättningen att projektmedlemmarna och Linux Foundation tillsammans tillhandahåller teknologiskt mångsidiga labbmiljöer med geografisk spridning.

”Enea är en aktiv medlem i OPNFV och lanserade förra året det första Pharoslabbet med ARM-baserad testutrustning”, sade Daniel Forsgren, Produktchef på Enea. ”Enea har även integrerat den senaste Coloradomjukvaran i testinfrastrukturen, vilket gör det enklare och snabbare för OPNFV-ekosystemet att lansera sina produkter och tjänster på en mångfald av processorarkitekturer”.

Som ett kommersiellt komplement till Pharoslabbet erbjuder Enea även en dedikerad NFV-labbmiljö där Enea kan ta större och friare åtaganden inom NFV-relaterad utveckling. Operatörer och tillverkare av telekomutrustning och nätverksfunktioner som inte har de OPNFV-specifika mjukvaruaspekterna som kärnverksamhet, finner stort värde i Eneas paketerade tjänsteerbjudanden inom prototypframtagning, utveckling, testning och lansering.