Pressmeddelande

Styrelseledamot i Enea avgår på egen begäran

Enea AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Jan Frykhammar på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Enligt Eneas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Efter att Jan Frykhammar lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen.

Kontaktperson

Anders Lidbeck, tf VD

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com