Pressmeddelande

Rättelse avseende tidpunkten av reservationer hänförliga till kundkontrakt inom 5G Cloud Network Data Layer

Enea meddelar idag en rättelse avseende tidpunkten av reservationer för ännu ej erhållna betalningar, uppgående till 4 MEUR, hänförliga till det fleråriga kontrakt för 5G Cloud Network Data Layer som tecknades med en europeisk teleoperatör i juni 2020.

Bolaget har konstaterat att reservationen skall påverka det andra kvartalet eftersom den utlösande händelsen inträffade efter första kvartalets utgång.

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com