Pressmeddelande

Open Enea Linux – Nästa nivå i Eneas engagemang i öppen källkod

Enea lanserade idag Open Enea Linux, den första helt öppna versionen av en kommersiell embedded Linux-distribution med tillhörande ekosystem. Open Enea Linux är lätt och porterbar, med utmärkt skalbarhet och en öppen EclipseTM-baserad verktygssvit. Webbplatsen www.openenealinux.org erbjuder besökaren allt som krävs för att ladda ner, bygga och skräddarsy distributionen, samt att interagera med andra utvecklare.

Open Enea Linux kommer stödja en rad populära utvecklingskort och först ut är Freescales TWR-P1025. ”Det stora värdet av Open Enea Linux är att den förenklar utvecklingen för och användningen av inbyggda enheter och gör det enkelt att lägga till nya Linuxpaket med ny funktionalitet”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management. ”Prototypfasen inom en rad tillämpningar i bl.a. telekom kan därmed göras mycket effektiv och snabb”.

Enea är en aktiv spelare inom öppen källkod och Linux och bidrar i organisationer som The Yocto ProjectTM och Linaro® och ser Open Enea Linux som en naturlig fortsättning på sitt engagemang i öppen källkod och som en naturlig mötesplats för både professionella Linux-användare och entusiaster.