Pressmeddelande

Ökning av antalet aktier och röster i Enea AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har Enea AB (publ) (”Enea”) genomfört en riktad nyemission om 1 624 000 aktier till kvalificerade investerare till en teckningskurs om 100 kronor per aktie.

Antalet aktier och röster i Enea har därmed förändrats och uppgår idag, den sista handelsdagen i månaden, till 17 864 231.

Denna information är sådan information som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017, kl. 14:00 CEST. 


För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected] 

Håkan Rippe, CFO
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post:
[email protected] 


Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.