Pressmeddelande

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiebaserat incitamentsprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021 har styrelsen i Enea AB (”Enea”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 243 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2021 som antogs av årsstämman den 6 maj 2021.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021 har styrelsen i Enea beslutat om riktad nyemission av 243 000 C-aktier till DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”). Teckningskursen uppgår till cirka 1,130262 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 243 000 C-aktier från DNB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av stamaktier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Enea som deltar i det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2021 som antogs av årsstämman den 6 maj 2021. Tilldelning av stamaktier i LTIP 2021 kommer att ske nom tio arbetsdagar efter offentliggörande av Eneas delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024.

Enea innehar inga C-aktier sedan tidigare. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com