Pressmeddelande

Ny styrelseledamot kommer att föreslås på årsstämman

Valberedningen i Enea AB meddelar att den inför årsstämman 2021 har för avsikt att föreslå Jan Frykhammar som ny ordinarie styrelsemedlem. Valberedningens övriga förslag avseende val av styrelse kommer att annonseras i samband med kallelsen till årsstämman, som äger rum den 6 maj 2021.

Jan Frykhammar har lång erfarenhet från IT och Telekomindustrin, bland annat i roller som tillförordnad VD och CFO för Ericsson samt från styrelseuppdrag i ett antal teknikföretag och branschorganisationer. Jan Frykhammar kommer att inleda förberedelser inför uppdraget under det första kvartalet.

För ytterligare frågor, kontakta

Per Lindberg, Valberedningens ordförande
Telefon: 079 340 75 92

Anders Lidbeck, Styrelseordförande
Telefon: 070 917 67 77

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com