Pressmeddelande

Inbjudan – presentation av Eneas delårsrapport januari-september 2023

Investerare, analytiker och journalister inbjudes härmed till en kommande presentation av Eneas delårsrapport januari-september 2023. Presentationen genomförs på engelska av Anders Lidbeck, verkställande direktör och koncernchef, samt Ulf Stigberg, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens (se praktisk information nedan).

Delårsrapporten publiceras klockan 7:20 på Eneas webbplats samma dag som presentationen äger rum, och efter presentationen publiceras där även presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen (se referenser nedan).

Praktisk information

Referenser

Kontaktuppgifter

Investor Relations
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com