Pressmeddelande

Förbättrad version av mjukvaruverktyget Enea Optima förenklar utveckling av multicore

Enea har idag lanserat version 2.2. av Enea Optima, en Eclipsebaserad utvecklingsmiljö. Enea Optima 2.2 innehåller nya funktioner för snabb utveckling av komplexa inbyggda applikationer för multicore såsom förbättrad profilering, analys och minneshantering. Multicore kan förenklat beskrivas som hårdvaruchip som har mer än en processorkärna på varje chip och därmed kräver operativsystem som kan hantera flera processorer.

 

Detta är en summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller en utförligare beskrivning samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.