Pressmeddelande

Eneas valberedning föreslår tre nya styrelseledamöter

Eneas valberedning meddelar att de har för avsikt att föreslå tre nya styrelseledamöter på årsstämman som äger rum den 7 maj 2024.

De tre nya styrelseledamöterna som kommer föreslås är Thibaut Bechetoille, Anne Gynnerstedt samt Magnus Örnberg.

Thibaut Bechetoille (f 1960) är en fransk investerare och styrelseledamot med lång erfarenhet av affärstrategi och affärsutveckling inom teknik och telekom. Han var vd för Qosmos när det fövärvades av Enea 2016 och har en examen i datavetenskap från ENSIMAG i Grenoble.

Anne Gynnerstedt (f 1957) är bolagsjurist och idag verksam som Head of Legal and Corporate Security & Resilience på Vattenfall AB med styrelseuppdrag i bl.a. Swedish Space Corporation. Hon har erfarenhet från Saab och SAS och innehar en jur.kand. från Stockholms Universitet.

Magnus Örnberg (f 1965) är idag finanschef på Södra Skogsägarna och har tidigare innehaft samma position på SAS och Saab. Innan dess har han över 30 års erfarenhet av olika positioner och olika marknader inom finansavdelningen på ABB. Magnus Örnberg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Per Lindberg, Valberedningens ordförande
Telefon: 079-340 75 92

Kjell Duveblad, Styrelseordförande
Telefon: 070-333 54 20

Anders Lidbeck, tf VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]