Pressmeddelande

Eneas skyddar kommunikationen mellan databasservrar och klientapplikationer

Enea tillkännagav idag version 8.8 av databassystemet Polyhedra®, som nu även innehåller en Secure Sockets Layer-modul (SSL) framtagen för ökad säkerhet i datatransaktioner mellan databaser och applikationerna som använder dem.

Säkerhet i mjukvarusystem är en ständigt aktuell fråga, framförallt i industriella kontrollsystem eller kommunikationsutrustning. Skyddsmekanismer i flera led är nödvändiga för att skydda sig mot dataintrång och Polyhedra erbjuder härmed ett komplement till bl.a. virtuella privata nätverk (VPN), samt kryptografiskt skydd mot en rad olika typer av attacker.

Polyhedras SSL-modul är ett mjukvarutillägg som kan användas tillsammans med både 32-bitars- och 64-bitarsvarienterna av Polyhedra IMDB.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.