Pressmeddelande

Eneas bokslutskommuniké 2021

Cybersäkerhet och 5G i fokus

Oktober – december 2021

 • Omsättningen uppgick till 279,2 Mkr (248,0), motsvarande en ökning med 13 procent. Omsättningen ökade med 13 procent i fasta växelkurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 61,1 Mkr (64,2), motsvarande en rörelsemarginal på 21,9 procent (25,9). Rörelseresultatet, exklusive engångsposter uppgick till 83,1 Mkr (73,1), motsvarande en rörelsemarginal på 29,8 procent (29,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 54,5 Mkr (47,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,54 kronor (2,20).
 • Enea tecknar ett fyraårigt avtal för trafikklassificering värt 3,1 MUSD samt ett treårigt kontrakt för säker autentisering värt 3,1 MEUR.
 • Enea beslutar att avveckla produktlinjen Edge och gör i kvartal fyra en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader motsvarande 20 MSEK.

Januari – december 2021

 • Omsättningen uppgick till 975,6 Mkr (915,1), motsvarande en ökning med 7 procent. Omsättningen ökade med 11 procent i fasta växelkurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 216,0 Mkr (188,6), motsvarande en rörelsemarginal på 22,1 procent (20,6). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 250,4 Mkr (221,5), motsvarande en rörelsemarginal på 25,7 procent (24,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 200,3 Mkr (142,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,30 kronor (6,63).

Kommentar från verkställande direktör och koncernchef

Vi avslutar 2021 med ett kvartal där programvaruförsäljning till nya och existerande kunder genererade tvåsiffrig omsättningstillväxt och en rörelsemarginal på 30 procent. Vi har förstärkt vår marknadsposition som en av de ledande leverantörerna inom cybersäkerhet och datahantering.

Försäljningen i det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 279 Mkr, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året. En stor del av dessa intäkter kommer från kunder som uppgraderar sina nätverk och system med nya funktioner och mer kapacitet, i takt med att kraven på mobil infrastruktur och företagsnät ökar globalt. Rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvartalet var 83 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 30 procent. En hög andel programvaruförsäljning ligger bakom den starka rörelsemarginalen. Det operativa kassaflödet uppgick till 142 Mkr, vilket bidrar till att förstärka vår finansiella position.

Produktgruppen Nätverkslösningar fortsätter att växa och stod för 77 procent av den totala omsättningen, tack vare återkommande intäkter, nya affärer och en positiv utveckling för vårt senaste förvärv, AdaptiveMobile Security. Försäljningen av produkter och tjänster från denna nya affärsenhet uppgick till 56 Mkr i kvartalet. Förändringen för övriga delar av produktgruppen nätverkslösningar var -8 procent, vilket förklaras av variationer i licens- och royaltyintäkter mellan enskilda kvartal.

Strategiska affärer och innovationspriser

Vi är glada att under fjärde kvartalet ha vunnit ett antal affärer av strategisk betydelse för vår marknadsposition och för framtida intäkter. En av dessa gäller programvara för trafikklassificering, där vår produkt valts av ännu en stor nordamerikansk systemleverantör inom molntjänster och virtualisering. Denna affär är ytterligare ett bevis på vår ledande position inom inbyggd trafikklassificering och kontraktet genererar återkommande intäkter under de kommande fyra åren. Ett annat viktigt kontrakt med en ledande europeisk telekomoperatör avser programvara för säker anslutning mot mobilnätet för användare och uppkopplade enheter. Detta kontrakt breddar vår bas av direkta kundrelationer med stora mobiloperatörer, vilket innebär möjligheter för framtida försäljning av 4G- och 5G-produkter. Slutligen kan vi nämna avtalet med Compal, en av världens största elektroniktillverkare, som investerar i egna fabriksnätverk baserade på den nya 5G-standarden. Compal valde vår programvara tack vare unika produktegenskaper för skalbarhet och öppna gränssnitt mot andra applikationer.

Några av våra lösningar inom 5G, cybersäkerhet och sakernas internet (IoT) har under kvartalet vunnit prestigefulla priser. Aptilo IoT Connectivity Control Service belönades vid World Communication Awards 2021 för bästa IoT innovation. Det är särskilt glädjande att kunna dela äran med vår kund Telia och med våra samarbetspartners Fortinet och Amazon Web Services. Ytterligare ett pris för bästa 5G-säkerhetslösning delades ut vid Fierce Telecom Awards 2021. Cyberattacker mot mobila nätverk kommer sannolikt att öka, i takt med att 5G system används för affärs- och samhällskritisk kommunikation. Vi är väl positionerade att kunna erbjuda produkter och tjänster för att förhindra dessa cyberhot.

Prioritering av tillväxtområden

Vi ser stora möjligheter inom 5G och cybersäkerhet och det är särskilt glädjande att vår nya affärsenhet AdaptiveMobile Security utvecklas så väl. Vi kommer därför fortsätta att prioritera resurser till dessa tillväxtområden och samtidigt reducera kostnader och investeringar där marknadspotential och synergier är lägre. Som en konsekvens av detta har vi beslutat att avveckla vår Edge-produktlinje, där marknaden dessutom har utvecklats i en långsammare takt än förväntat. Detta föranleder en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader motsvarande 20 Mkr, vilket belastar det fjärde kvartalet 2021. Under det inledande kvartalet av 2022 planerar vi även att effektivisera och anpassa organisationen för operativsystem till en fortsatt minskande efterfrågan. Sammantaget berör dessa förändringar cirka 30 medarbetare i flera länder och beräknas belasta nästkommande kvartal med 30 Mkr i omstruktureringskostnader. Dessa åtgärder kommer att minska vår kostnadsmassa med 45 Mkr på årsbasis redan från andra kvartalet 2022. Tillsammans skapar dessa åtgärder ett utrymme som vi kommer att använda för att ytterligare förstärka vår satsning på försäljning och produktutveckling inom 5G och cybersäkerhet.

Framtidsutsikter

Marknaden för datahantering i 5G och avancerad cybersäkerhet är i början av en spännande fas där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med bibehållen god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning.

Den osäkerhet som rått under pandemin börjar klinga av, men fortsatta restriktioner påverkar alltjämt delar av världen. Vi är på väg tillbaka till en mer normal affärssituation och vi räknar med att successivt se färre förskjutningar av kundprojekt och hinder för nyförsäljning. Enskilda affärer och licensintäkter kan skapa variationer i intäkter mellan enskilda kvartal. Sammanfattningsvis förväntar vi oss omsättningstillväxt i förhållande till föregående år och en rörelsemarginal överstigande 20 procent.

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av bokslutskommunikén. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 2 februari 2022
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/41510
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46 8 5055 8369 (Sverige)
  +44 33 3300 9034 (Storbritannien)
  +1 646 722 4904 (USA)

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com