Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2016 är publicerad

Eneas årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Eneas hemsida, www.enea.se på sidan med dokument inför årsstämman.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom kort.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 3 april 2017, kl. 13:00 CEST.


För mer information kontakta
Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: 08 507 140 00
E-post: [email protected] 

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: 070 971 40 05
E-post: [email protected]


Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com eller kontakta oss via [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.