Pressmeddelande

Enea utser Anders Lidbeck till tf VD

Styrelsen för Enea AB meddelar idag att nuvarande VD Jan Häglund slutar som VD. Med anledning av detta har styrelsen utsett nuvarande ordförande Anders Lidbeck till tf VD. Kjell Duveblad har utsetts till Ordförande för den tid som Anders Lidbeck på grund av VD-befattningen inte också kan vara styrelseordförande.

Jan Häglund började på Enea i april 2019 med målet att formulera en långsiktig tillväxtstrategi samt att särskilt stärka bolaget inom Telekom segmentet. Sedan dess har bolaget väsentligt förstärkt sin marknads position inom Telekom. Även inom marknaden för Cybersäkerhet har bolaget gjort betydande framsteg under denna period. Enea går nu in ny fas där fokus kommer att vara på att ta vara på de stora affärsmöjligheter som finns med den produktportfölj som skapats, både inom marknaden för Telekom och den för Cybersäkerhet. Denna fas kräver andra ledarerfarenheter för att uppnå de mål bolaget som har vad gäller tillväxt, lönsamhet och kassaflöden.

Alla ovan nämnda förändringar gäller med omedelbar verkan. Rekryteringsprocessen av en ny VD påbörjas omedelbart.

Kontaktperson

Anders Lidbeck

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com