Pressmeddelande

Enea utökar stöd för Texas Instruments processorer

Enea har utökat stödet för Texas Instruments processorer till att omfatta applikationsprocessorn
OMAP-L138. Denna applikationprocessor består av både en mikroprocessor och en digital
signalprocessor ett s.k System-on-Chip. Enea kan som enda leverantör för inbyggda system
erbjuda realtidsoperativsystem för båda typerna av processorer vilket ger ger bolaget en unik
ställning för att leverera en omfattande mjukvaruplattform till OMAP-L138. Eneas lösning
inkluderar realtidsoperativsystemet Enea OSE, utvecklingsverktyget Enea Optima, Enea
dSPEED för debugg, profilering och kontroll av digitala signalprocessorer samt Enea LINX för
hantering av kommunikation mellan processorer.

“Den omfattande programvarulösning vi lanserar idag har redan fått uppmärksamhet från
telekomtillverkare,” säger Per Åkerberg, VD och Koncernchef för Enea. ”Vi har nyligen vunnit en
affär med en kund inom kommunikationsområdet. Detta visar tydligt värdet av att ha en generell
programvarumodell som omfattar alla processorkärnor för avancerade processorer som OMAP-L138.”

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare
beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök
www.enea.com/news.