Pressmeddelande

Enea utökar stöd för Texas instruments digitala signalprocessorer

Enea har utökat sitt stöd för Texas Instruments (TI) produktfamilj av digitala signalprocessorer (DSP:er) som annonserades av TI idag, vilka går under beteckningen TMS320C66x. Eneas lösning är centrerad kring Enea OSEck, ett operativsystem som är optimerat för DSP:er samt Enea Optima, ett utvecklingsverktyg som är fullt integrerat med TIs Code Composer Studio.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer.  För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.