Pressmeddelande

Enea utökar stöd för Freescales produkter

Enea planerar stöd för Freescale Semiconductors nya 64-bitars processorer som annonserades av Freescale idag, såsom P5050 och P5010 samt deras 32-bit processor P3041. Eneas erbjudande kommer att inkludera realtidsoperativsystemet Enea OSE® Multicore Edition och utvecklingsverktyget Enea® Optima. För att dra full nytta av prestandan i en processor behöver operativsystemet vara optimerat för processorn.

Enea har även offentliggjort ett fullständigt programvarupaket för det nyligen lanserade referenskortet för basstationer baserat på Freescale AdvancedMC(TM) (AMC). Eneas programvarupaket inkluderar realtidsoperativsystemet Enea OSE Multicore Edition för centralprocessorer, realtidsoperativsystemet Enea OSE®ck för digitala signalprocessorer, middlewareverktyget Enea dSPEED, Enea Hypervisor, kommunikationsprogramvaran Enea LINX och utvecklingsverktyget Enea Optima. Freescales referenskort kan användas vid utveckling av basstationer för att t.ex ta fram en prototyp. 

Detta är en förenklad summering av två engelska pressmeddelanden som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer.  För att läsa de engelska pressmeddelandena, besök www.enea.com/news.