Pressmeddelande

Enea tecknar ramavtal för användarhantering i publika Wi-Fi-nätverk

Enea har tecknat ett ramavtal med en EU-myndighet för tillhandahållande av användarhantering i publika Wi-Fi-nätverk. Den molnbaserade tjänsten bygger på produkter och lösningar från Aptilo, som förvärvades av Enea den 1 oktober 2020. Avtalet löper över fyra år från 2021 och förväntas generera årliga intäkter på 0,5–1 MEUR, beroende på graden av användning.

Aptilo Networks, ett Enea-företag, är en av världens ledande leverantörer av lösningar för hantering av datatjänster i Wi-Fi-nätverk och molnbaserade tjänster för uppkoppling av IoT enheter. Företaget har levererat programvara och tjänster till mer än 100 operatörer som betjänar tiotusentals företagskunder med hundratals miljoner användare och uppkopplade enheter.

”Vi är glada över förtroendet att stödja nya publika Wi-Fi-nätverk i ett flertal europeiska länder. Vår nya affärsenhet Aptilo har en ledande portfölj av produkter och molntjänster för Wi-Fi och IoT vilket ger oss en unik position på marknaden”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com