Pressmeddelande

Enea tecknar programvarukontrakt för säker autentisering värt 3,1 MEUR

Enea har tecknat ett treårigt avtal för kärnnätverksapplikationer med ett dotterbolag till en ledande europeisk telekomoperatör. Lösningen kommer att ge säker autentisering för alla abonnenter i kundens mobila nätverk. Avtalet, som innebär nya affärer med en befintlig kund, omfattar programvarulicenser, professionella tjänster samt support och underhåll. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 0,4 MEUR intäktsförs i fjärde kvartalet 2021, medan övriga intäkter bokförs under hela avtalsperioden. Det totala kontraktsvärdet är 3,1 MEUR.

Eneas policy- och accesshanteringsprodukter betjänar hundratals miljoner abonnenter över hela världen. Programvaran är molnbaserad och är i kommersiell drift på flera plattformar, inklusive publika molntjänster. Eneas programvara stöder de senaste standarderna för 4G, 5G och Wi-Fi.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com