Pressmeddelande

Enea tecknar kontrakt för Carrier Wi-Fi värt 1,6 MUSD

Enea har tecknat ett avtal för Carrier Wi-Fi med en nordamerikansk mobiloperatör. Eneas produkt Aptilo Wi-Fi Service Management Platform gör det möjligt för mobiloperatören att erbjuda Wi-Fi i publika miljöer, vilket ökar täckning och kapacitet för abonnenterna. Avtalet, som innebär nya affärer med en befintlig kund, omfattar programvarulicenser och professionella tjänster. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 1,2 MUSD intäktsförs i fjärde kvartalet 2022. Resterande del av kontraktet intäktsförs under 2023. Det totala kontraktsvärdet är 1,6 MUSD.

”Det nya avtalet visar hur Carrier Wi-Fi kan användas för att komplettera mobilnätverken. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra täckning och kapacitet för abonnenterna. Kontraktet är också ett exempel på försäljningssynergier mellan bolag som vi förvärvat och integrerat under de senaste åren”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.

Eneas 4G, 5G applikationer och Wi-Fi tjänstehanteringsprodukter betjänar flera hundra miljoner abonnenter över hela världen. Programvaran är molnbaserad och är i kommersiell drift på flera plattformar, inklusive publika molntjänster.

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com