Pressmeddelande

Enea tecknar konsultavtal värt 5,1 MSEK med amerikansk tillverkare av säkra betalningslösningar

Totalt ordervärde uppskattas till 27 MSEK.

Enea har tecknat ett ramavtal med en ledande amerikansk tillverkare av säkra elektroniska betalningslösningar. I första fasen, värd 5,1 MSEK (0,8 MUSD), kommer Enea tillhandahålla konsulter som kommer bemanna ett antal utvecklingsprojekt i kundens verksamhet. Merparten av konsulterna kommer arbeta med Linuxrelaterad utveckling. Avtalet är utformat så att antalet konsulter successivt kommer att ökas till att omfatta 40 heltidskonsulter i USA och Rumänien. Det potentiella ordervärdet för första året uppskattas till 7,8 MSEK (1,2 MUSD) med möjlig förlängning till ett värde av 19,0 MSEK (3,0 MUSD).

”Eneas långa erfarenhet av avancerade kommunikationslösningar var den avgörande beslutsfaktorn.”, säger Bogdan Putinica, SVP Global Services på Enea. ”Kunden sökte en leverantör som förstod deras utmaningar på marknaden samt deras teknik. Eneas koncept med ’bridged services’ erbjöd en flexibel modell med hög kompetens till en låg kostnad.”

“Vi är stolta över att ha blivit valda för ett stort tjänsteprojekt inom Linux.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Det är bevis på att vår modell för ’bridged services’ är framgångsrik men det är också ett bevis på att vi har vunnit kundernas förtroende inom Linux som teknikområde. Vi förstår hur kommunikationslösningar ska byggas, oavsett om de sitter i en basstation eller i en betalterminal.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Enea AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-12 kl 7:30.