Pressmeddelande

Enea tecknar ett serviceavtal värt 22,8 MSEK (2,8 MUSD) med ett amerikanskt företag inom flyg- och försvarsindustrin

Enea har tecknat ett nytt tjänsteavtal som löper under 5 månader, värt 22,8 MSEK (2,8 MUSD). Kunden som är världsledande inom flyg- och försvarsindustrin har återigen valt Enea som leverantör tack vare kompetensen inom detta område.

Ena har under lång tid tillhandahållit kunden med ett team av ingenjörer som arbetat med utveckling, design och kvalitetssäkring för programvaran. Ett av skälen till att kunden valde Enea var tillgången till expertis lokalt och globalt samt kundens möjlighet att samarbeta med Eneas serviceorganisation Bridge Services i både USA och Europa.

”Vi är glada över att återigen bli utvalda av den här kunden för ett stort projekt, säger Anders Lidbeck, President och CEO på Enea. Vi ser ett växande intresse för våra tjänster och vår kompetens inom flygindustrin, både i USA och Europa. Det här avtalet är ytterligare ett bevis på att Enea är ett företag att lita på vad det gäller att leverera tjänster till flyg- och försvarsindustrin.”

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 18 april, 2016 kl. 08:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Investor Relations
Telefon: 070 971 03 33
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.