Pressmeddelande

Enea tecknar ett nytt konsultavtal värt 28.5 MSEK (3 MEUR) med ett globalt telekombolag

Enea har tecknat ett treårigt konsultavtal värt 28.5 MSEK (3 MEUR) med ett ledande telekombolag. Kunden som är en global teleoperatör har valt Enea som leverantör på grund av Eneas förmåga att leverera det bästa tjänsteerbjudandet för automatiserade och manuella testlösningar.

Eneas konsultorganisation i Rumänien har under tio år levererat tjänster av hög kvalité till denna kund. Det har idag positionerat Enea som den ledande konsultleverantören till kundens testorganisation. Det rumänska teamet har under åren levererat en rad tjänster och lösningar inom ett flertal teknikområden, som skräddarsydd expertkonsulting, flexibla leveransmodeller och programledning på plats hos kund.

”Vi har en mycket väl fungerande relation med denna kund sedan många år. Det är glädjande att man nu väljer att ytterligare utöka samarbetet med oss och vårt team i Rumänien, baserat på vår förmåga att leverera de bästa tjänsterna för automatiserade och manuella testlösningar.”, sa Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 30 juli, 2015 kl. 10:30.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.