Pressmeddelande

Enea tecknar ett avtal om 6 MSEK (630 KEUR) för Enea OSE

Enea har tecknat ett fyrårigt avtal värt 6 MSEK (630 KEUR) med ett ryskt utvecklingsföretag.
Enea kommer under avtalstiden att leverera Enea OSE RTOS till en rymdfarkost i ett Europeiskt prospekteringsprogram i rymden.

“Vi är mycket stolta över att denna underleverantör till ett Europeiskt prospekteringsprogram för rymdfärder har valt vårt operativsystem. Det är spännande att Enea OSE kommer att finnas i en rymdfarkost och detta understryker ännu en gång Enea OSE:s främsta styrkor som kraftfull realtidsprestanda och minutiöst noggrann kvalité produkten igenom. Jag vill även lyfta fram förmågan i vår ingenjörsorganisation som imponerat på kunden under upphandlingsfasen och kommer att göra så även framöver.” sa Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 28 augusti, 2015 kl. 13:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Dåversjö, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.