Pressmeddelande

ENEA TECKNAR AVTAL OM 10 MILJONER KRONOR FÖR 5G MED STOR KUND

Enea har idag tecknat ett Enea OSE-avtal för 5G-radionätverk värt 10 miljoner kronor med en stor kund. Avtalet inkluderar rätten att använda redan licensierad och levererad programvara för 5G och en ny grund för rapportering av royalties. Avtalet kommer att ha en positiv effekt på andra kvartalet. Det förändrar dock inte den fortsatta nedgången i royalties från denna kund, som framförallt beror på en ökande användningen av öppen källkod.

Med införandet av 5G-nät måste accesssystem hantera avsevärt högre bandbredd, mycket lägre latenser och massiv anslutningstäthet. Medan trenden att introducera öppen källkod i telekommunikationssystem fortsätter Enea OSE att tillhandahålla den låga latensen och den höga prestandan som behövs på en plattform som också ger en migrationsväg för framtida mjukvaruuppdateringar till 5G.

Enea OSE är det mest använda kommersiella operativsystemet i radiobasstationer i världen. Det är ett robust, högpresterande realtidssystem optimerat för multicore-processorer inom telekom och nätverksapplikationer. Den kan distribueras fristående på dedikerad hårdvara, tillsammans med Linux i en AMP-lösning, eller som ett gästoperativsystem i en virtualiserad miljö.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-06-05 kl. 13:30.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea®