Pressmeddelande

Enea tecknar avtal inom multicore och hypervisor värt 3,2 MSEK

Enea har tecknat ett avtal med en ledande telekomleverantör till ett värde av 3,2 MSEK. Kunden har valt Eneas teknik och kommer att använda Enea Hypervisor som baseras på Eneas ledande realtidsoperativsystem Enea OSE Multicore Edition. Under Q2 och Q3 2011 såväl som Q1 2012 har kunden option på tilläggsorder till ett totalvärde av 7,9 MSEK. Affären intäktsförs under projekttiden.

”Vår unika lösning för multicore kombinerad med ny hypervisorteknik har åter igen visat sig erbjuda ett betydande värde för våra kunder.”, säger Per Åkerberg, VD och Koncernchef på Enea. ”Denna affär understryker Eneas förmåga att leverera banbrytande teknik för kritiskt viktiga telekomsystem”.

Multicore innebär att hårdvaruchippet har mer än en processorkärna vilket medför att nya versioner av operativssystem krävs som kan hantera multipla processorkärnor. Hypervisorteknik möjliggör att operativsystem kan existera sida vid sida på samma multicorechip vilket förenklar hanteringen av mjukvaran och konfigurationen samtidigt som det snabbar på produktutvecklingen och sänker kostnaden.

För mer information om Eneas realtidsoperativssystem och multicorelösningar, besök http://www.enea.com/rtos