Pressmeddelande

Enea tar utvecklingsaffär värd 30 miljoner kronor

Uppdraget att optimera mjukvara till mobiler är ett av företagets största någonsin

STOCKHOLM, 6 mars 2008 – Enea, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, får i uppdrag av kund att utveckla ny funktionalitet i det egna operativsystemet Enea OSE® och dess filsystem. För Enea är affären betydande både sett till ordervärde och karaktär. Affären, vars värde uppgår till 30 miljoner kronor, är en av de största i företagets historia. Utvecklingsarbetet, som löper under hela året, ska resultera i ett nytt operativsystem för nästa generation av 3G-mobiler. Den nya produkten levereras i slutet av 2008. För kunden ger optimeringen betydande vinster i form av högre prestanda och lägre utvecklingskostnader för framtida mobilplattformar.

“Vi är mycket stolta över affären och det förtroende kunden visar Enea i samarbetet kring vårt operativsystem Enea OSE. Affären befäster ytterligare vår ställning som en ledande leverantör av operativsystem till avancerade 3G-mobiler”, säger Johan Wall, vd och koncernchef, Enea.

Enea OSE är ett kommersiellt realtidsoperativsystem som används i hälften av världens 3G-mobiler. Enbart under 2007 levererade Enea mjukvara till 350 miljoner nya mobiler, vilket motsvarar 30 procent av de cirka 1,2 miljarder mobiler som såldes under året.

Den nya funktionalitet som Enea utvecklar i detta uppdrag möjliggör en modulär och prestandaoptimerad arkitektur i operativsystemet vilket kommer att ge kunden ett antal fördelar, bland annat i form av snabbare integration av applikationer och en större flexibilitet i uppbyggnaden av egna mobilplattformar. I uppdraget ligger även att ytterligare vidareutveckla den funktionalitet för så kallad demand paging som återfinns i den senaste leveransen av Enea OSE 5.3.

”Demand paging är en mycket viktig funktion, som är särskilt intressant för mobiltelefontillverkare”, säger Johan Wall. ”I takt med att andelen mjukvara i mobiler ökar blir demand paging allt viktigare för att på ett effektivt sätt minska minnesåtgången och därmed tillverkningskostnader för mobiltillverkare.”

Fakta om demand paging i Enea OSE
Med funktionalitet för demand paging kan mobiltelefontillverkare optimera användningen av RAM-minne. Enea OSE 5.3 är optimerad för att minska minnesåtgången och därmed kostnaderna för RAM-minne i mobiler. Enea OSE kräver mindre än 150 kB och med demand paging går det att flytta data mellan dyrt RAM-minne och billigare flashminne, vilket ger avsevärt lägre tillverkningskostnader för mobiltillverkarna. För konsumenten blir det klara fördelar i form av lägre strömförbrukning och en kortare uppstarttid av mobiltelefonen.

I praktiken innebär det att Enea kommer att införliva nämnda funktioner från det aktuella kunduppdraget i kommande release 5.4 av Enea OSE.