Pressmeddelande

Enea slutför avyttring av verksamheten Tjänster för Programvaruutveckling

Enea offentliggjorde den 7 april 2022 ett avtal om avyttring av verksamheten Tjänster för Programvaruutveckling till AROBS Transilvania Software (AROBS). Denna transaktion har nu slutförts.

Den avyttrade verksamheten värderas till 17,9 MEUR (enterprise value) på skuld- och kassafri basis, inklusive normaliserat rörelsekapital. Parterna har slutit en överenskommelse om en uppskjuten och villkorad del av köpeskillingen (”holdback”) om totalt 1,7 MEUR som härrör till kommande justeringar, inklusive rörelsekapital och specifika kundavtal som ännu inte överflyttats.

Transaktionen stärker Eneas finansiella ställning och har en positiv effekt på bolagets bruttomarginal. Enea bedömer att transaktionen kommer att ha en positiv påverkan på nettoresultatet med cirka 90 MSEK vid slutförandet. Ytterligare intäkter baserade på slutlig balansräkning och den uppskjutna köpeskillingen förväntas att bokföras senast under det tredje kvartalet.

För mer information om transaktionen, se Eneas pressmeddelande från 7 april 2022.

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com